Tin tức

Công ty TNHH FINETEC Việt Nam thành lập ngày 28.08.2018, là chi nhánh của Công ty FINETEC Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh.
Ngày đầu thành lập với ba thành viên:
Giám đốc: Yoshida Koshi
Nhân viên kỹ thuật: Nguyễn Đình Huy, Phạm Văn Thịnh

IMG_COMPANY

Địa chỉ công ty đặt tại 57 Liên Phường, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
LIÊN HỆ