22/09/2018

Thành lập Công Ty TNHH FINETEC-VN

Công ty TNHH FINETEC Việt Nam thành lập ngày 28.08.2018, là chi nhánh của Công ty FINETEC Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh.
Giám đốc: Yoshida Koshi

IMG_COMPANY


Địa chỉ công ty đặt tại 57 đường Liên Phường, Phường Phước Long B, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

TEL: (028) 36361846

Email: support@finetec-vn.com

Website: http://www.finetec-vn.com