22/09/2018

Inspection Board

Finetec-VN có thể kiểm tra tất cả các loại board, miễn là khách hàng có specification của board đó:

Board có thể ở hình dạng phổ biến là hình chữ nhật :

Hoặc board có thể ở hình dạng đặc biệt như bên dưới:

Một số board khác:

 

 

 

Hình ảnh liên quan