15/10/2018

Hình ảnh STAMP

Con dấu (STAMP) dùng để xác nhận board mạch đã đạt chất lượng sau khi kiểm tra. Sử dụng chất liệu mực tốt, được tích hợp vào hệ thống kiểm tra board mạch tự động.

 

 

 

Hình ảnh liên quan