Pic9

INTRODUCTION ABOUT PS UNIT

INTRODUCTION ABOUT PS UNIT   I. General introduction: PS Unit is a unit that measures luminous intensity and chromaticity of luminescent materials such as LEDs. Each PS Unit has 48 optical fibers to measure. Up to 20 units can be connected to one inspection machine. Please use the self-powered type USB hub when the main […]

02/04/2020 Quản Trị

Xem thêm
psunit

PS Unit library

Introduce the PS-Unit dynamic communication library 1. General introduction PS-Unit is a color sensor module. Optical fibers (48 fibers) direct light to the sensors to receive and return color data including: Red, Green, Blue. From there we can calculate the intensity of light. PS-Unit communicates via USB standard. PSUnit.dll library has the function to connect […]

02/04/2020 Quản Trị

Xem thêm
PCB-1

Kiểm tra board mạch PCB FW Series

Kiểm tra board mạch PCB FW Series ——–Thông tin sản phẩm—— Kiểm tra với độ chính xác cao, hoạt động đơn giản vì pin board nằm theo chiều dọc. Thiết kế và sản xuất rất dễ dàng vì pin board dễ dàng lấy ra từ phần cơ khí. Phần thân được thiết kế theo kiểu […]

11/10/2018 Chili System

Xem thêm
cc-1

Kiểm tra mạch in CC Series

Kiểm tra mạch in CC Series Thời gian thiết kế có thể giảm đáng kể. Phần thân có cấu trúc hand-press và cũng có thể thay đổi pin board . Phần pin board bên dưới có độ dày 30mm, số bậc tự do của jig tăng lên. Sử dụng interface BOX khi kết hợp với […]

11/10/2018 Chili System

Xem thêm