DSC04094

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHÁC

Một số hình ảnh về quá trình đấu dây cho fixture: Ngoài ra, một số hình ảnh về pin board sau khi lắp đặt: Các hình ảnh về mạch điện nằm bên dưới fixture box: Cuối cùng, những hình ảnh sau khi hoàn thành fixture:

26/10/2018 Quản Trị

Xem thêm
P1080425

Automatic Function Tester

Thông thường, Fixture được chế tạo để người dùng có thể điều khiển bằng cách dùng tay tác động vào hand press của Fixture:   Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần thiết theo yêu cầu của khách hàng thì Fixture có thể được chế tạo để hoạt động một cách tự động mà không […]

19/10/2018 Quản Trị

Xem thêm
2018-02-02 17.59.44

Hình ảnh STAMP

Con dấu (STAMP) dùng để xác nhận board mạch đã đạt chất lượng sau khi kiểm tra. Sử dụng chất liệu mực tốt, được tích hợp vào hệ thống kiểm tra board mạch tự động.      

15/10/2018 Quản Trị

Xem thêm
DSC04078

Chế tạo Fixture

Quá trình chế tạo fixture diễn ra phức tạp, gồm nhiều giai đoạn:   Đầu tiên, sau khi thiết kế và chế tạo khung fixture (fixture box) qua các giai đoạn của khâu cơ khí, ta sẽ có được hình ảnh khung fixture như bên dưới   Để quá trình kiểm tra board mạch không […]

15/10/2018 Quản Trị

Xem thêm
DSC04103

Inspection Board

Finetec-VN có thể kiểm tra tất cả các loại board, miễn là khách hàng có specification của board đó: Board có thể ở hình dạng phổ biến là hình chữ nhật : Hoặc board có thể ở hình dạng đặc biệt như bên dưới: Một số board khác:      

22/09/2018 Chili System

Xem thêm