19/10/2018

Automatic Function Tester

Thông thường, Fixture được chế tạo để người dùng có thể điều khiển bằng cách dùng tay tác động vào hand press của Fixture:

DSCN4217

 

Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần thiết theo yêu cầu của khách hàng thì Fixture có thể được chế tạo để hoạt động một cách tự động mà không cần đến bàn tay của con người, tiêu biểu như một số hình ảnh bên dưới:

Hệ thống sử dụng khí nén để điều khiển việc kiểm tra mạch, người sử dụng chỉ cần nhấn nút trên fixture hoặc có thể cao hơn, người sử dụng chỉ cần quan sát, hệ thống tự động kiểm tra, phân loại board mạch một bên là đạt chất lượng và một bên chưa đạt, không cần bàn tay con người trong đó.

Hình ảnh liên quan